A Casa das Crechas

A Casa das Crechas

La Casa das Crechas es mucho más que un bar de copas en Santiago de Compostela. Este locais precioso situado xunto á Praza da Quintana é un verdadeiro centro de actividades culturais na cidade histórica.

considerandos, narrador, proxeccións teatro… e, sobre todo, a súa famosa “foliadas”, concertos de música tradicional galega, improvisada no lugar por parte da “Banda das Crechas”.

lugar moi acolledor, dous andares, a mellor opción para iniciar o compostelá noite.

dirección: vía Sacra, Nº 3
15705 – Santiago de Compostela

teléfono: 981 560 751

tea: www.acasadascrechas.com